Kvalitetssikring

It Grafisk har valgt ISO Fogra standard som mal for og sikre best mulig kvalitet gjennom hele produksjonen.
 
Iso Fogra er brukt som standard gjennom hele produksjonen for å sikre kunder en høy og stabil kvalitet.

Vår trykkmaskin er kalibrert opp mot Fogra 39(bestrøket) og Fogra 29(ubestrøket). Fordelene med standardisert trykk ligger først og fremst hos kundene. I tradisjonell fargestyring, vil hvert trykkeri operere med forskjellige ICC-profiler. Baserer vi oss på ISO-standarden, begrenser vi dette slik at kundene kan gjøre den samme reproen, ha det samme prøvetrykket og den samme kvalitetskontrollen uavhengig av hvilket trykkeri som brukes. Men også i trykkeriet betyr standardisering bedre kvalitetssikring i og med at man har faste mål å arbeide mot på alle maskiner.

I store deler av Europa er det nå et krav til trykkeriet at man skal kunne trykke etter ISO 12647-2. De som ikke er i stand til dette kan ikke levere inn anbud på de store jobbene. Vi trenger ikke se lenger enn til Danmark for å se betydningen av standardiseringen. I Danmark er 50% av trykksakomsetningen knyttet til trykkerier som trykker etter ISO 12647-2.

Dersom det er ønskelig kjører vi ut prøvetrykk for godkjennelse før trykkprosessen starter. Vårt prøvetrykksutstyr er kalibrert etter de samme standarder. Dette vil gi en meget god indikasjon på hvordan trykkresultatet blir.

Sammen med vår toppmoderne trykkmaskin med automatisk justering av fargeprofiler sikrer dette en jevn kvalitet gjennom hele trykkoppdraget.

Be om tilbud