Lager og Logistikk

I dag er det ikke nok å kunne produsere trykksaker og annet markedsmateriell. Det forventes at man har fungerende logistikkløsninger for både produksjon, lager og distribusjon.

Når et produkt kommer fra trykkpressen er egentlig bare halve jobben gjort. Før trykksaken når mottaker skal den ofte pakkes, lagres en stund og deretter sendes. Denne prosessen er tid- og plasskrevende for mange av våre kunder og vi har derfor opprettet et vare-hotell hvor vi kan lagre varene til du har behov for dem. Ved utsendelse pakker vi for deg og sender trykksakene til bestemmelsesstedet. Du kan ta ut den varemengden du har behov for, og la resten ligge hos oss. Du kan også få et nettbasert bestillingsskjema hvor sluttbrukerne kan foreta variable uttak etter avtale.

Trykksakene dine lagres i trygge, sikre og oppvarmede lokaler.

Be om tilbud