Miljø

IT Grafisk er en lisensiert svanemerket bedrift. Det betyr at vi tilfredsstiller strenge miljøkrav fra Nordisk Miljømerking med hensyn til valg av papir og andre råvarer, samt håndtering av kjemikalier, løsningsmidler og fargestoffer. Dokumentasjon av avfallshåndtering og reduserte utslipp er andre viktige områder for å oppnå dette miljømerket.

Et svanemerket trykkeri:

  • Oppfyller viktige miljø- og HMS-krav
  • Har redusert produksjon av avfall
  • Har redusert kjemikalieforbruk

Kravene strammes jevnlig inn, og vi som produsent må søke om merket på nytt. Bare vi som klarer de nye og strengere kravene, får beholde merket. Som kunde av IT Grafisk betyr dette at du til enhver tid er sikker på at produktene dine er produsert på en miljøvennlig måte, og det gir deg rett til å merke trykksakene dine med svanemerket.