Spesialister fra første dag

IT Grafisk er blant de eldste trykkeriene i Oslo, og har over 100 års erfaring og noen av de mest kunnskapsfulle medarbeiderne i bransjen. Målet var aldri å bli størst, men å levere best kvalitet raskt – og til en riktig pris. Slik har vi utviklet oss i takt med tiden. Trykkeriet startet opp med datidens mest moderne utstyr. Den suksessformelen har vi fulgt siden. Med en tidsriktig og kostnadseffektiv maskinpark leverer vi topp kvalitet – raskt.

Mye forandrer seg med tiden. Men det viktigste endrer vi aldri på. Vi setter vår ære i å levere det vi lover. Vårt mål er fortsatt ikke å bli størst. Med personlig oppfølging og service, leverer vi topp kvalitet til gode priser – og som lovet!

It Grafisk AS i 100 år

1918: 15. november 1918 ble Industritrykkeriet stiftet av boktrykker Sigurd Rønneberg

1933:
27. juni 1933 ble AS Industritrykkeriet stiftet. Selskapet hadde følgende aksjonærer:

• Sigurd Rønneberg
• Helmer Lund
• Glenoth Myhre
• Samuel Myrvold

Trykkeriet hadde adresse i Dronningens gate 25 i Oslo. Lokalene lå i toppetasjen av leiegården som var i 5. etasje uten heis. Trykkeriets settemaskin lå i et eget rom i 3. etasje. Papirlageret var lokalisert i garasjen i bakgården, så alt papir som ble brukt i trykksaksproduksjonen måtte bæres opp til 5. etasje. Vanligvis var det løsarbeidere som ble betalt på timesbasis som hadde denne slitsomme jobben.

1936: I juli 1936 trekker 3 av aksjonærene seg (Lund, Myhre og Myrvold) og Sigurd Rønneberg overtar deres aksjer. Og det er i familien Rønneberg at eierskapet fortsetter i mange år fremover. Driften av selskapet fortsetter i Dronningens gate frem til 1967.

1967: Industritrykkeriet AS flytter til nye lokaler i Østerdalsgaten 1 (Tidligere Sætre Kjeksfabrikker). Med lokaler i 1. etasje ble driften mye enklere enn den hadde vært i Dronningens gate. Produksjonen bestod for det meste av menighetsblader og andre faste publikasjoner. Industritrykkeriet hadde ikke eget utstyr for ferdiggjøring av tidsskrifter. En del av lokalene ble frigjort og det ble søkt etter et bokbinderfirma som kunne flytte inn i de ledige lokalene. Dette var starten på det som senere ble kjent som Dahlgren og Thoresen.

1977: Industritrykkeriet fortsetter som et rent boktrykkeri frem til november 1977. Da ble det opprettet en offsetavdeling i 2. etg i Østerdalsgaten 1. Også denne var uten heis. Offsetavdelingen besto av en Solna 125, en skjæremaskin samt enkelt utstyr for plate produksjon. Ordremengden økte jevnt og trutt i offsetavdelingen og etter hvert ble det behov for hjelp til repro og platefremstilling. Dahlgren og Thoresen hadde nå flyttet til andre og større lokaler i samme gård og offsetavdelingen flyttet ned i 1. etasje til de ledige lokalene. I offsetavdelingens lokaler i 2. etasje ble reprofirmaet Transfer etablert og det ble inngått et forpliktende samarbeid mellom Industritrykkeriet og Transfer. Boktrykkproduksjonen fases sakte men sikkert ut og boktrykkmaskinene bygges om og brukes til stansing og rilling.

1981: Alle aksjene i Industritrykker i et AS eies nå av Rolv og Tom Sahlén.

1982: Det ble det inngått avtale med Nationen om trykking av programmet for Norsk Rikstoto. Dette programmet måtte trykkes søndag kveld hver uke og det innebar at maskinparken måtte utvides. Det ble bestilt en Miller 2-farge omstillbar til Schön/Wieder – format 52×72 cm, samt en ny skjæremaskin.

1986: Det er tid for flytting igjen. Denne gang til egne lokaler i Professor Birkelands vei 26. Her ble det noen vanskelige år i de nye lokalene. Og ny flyttesjau ventet.

1990: I 1990 ble lokalene i Prof. Birkelandsvei 26 solgt, og vi inngikk et forpliktende samarbeide med Wisa Grafisk AS og flyttet over gårdsplassen til Professor Birkelands vei 24. Samtidig ble Miller-maskinen solgt og en ny Roland 202 ble bestilt.

1993: Rolv Sahlén dør og Lasse Lauritsen kom inn på eiersiden. Industritrykkeriet AS ble nå drevet av Lasse Lauritsen og Tom Sahlén som likeverdige partnere. Samarbeidet med Wisa Grafisk AS ble avviklet og det var tid for ny flytting. Nå til Tevlingveien 2 på Furuset. Her får selskapet mange fine år. Maskinparken utvides med enda en Roland 202. 4-fargejobbene trykkes nå på de to 2-fargemaskinene. Det blir investert i en trommelsetter for utkjøring av utskutt film, som etter hvert ble byttet ut med en platesetter. En Ryobi 2-farge A3-maskin og en Duplo samlestifter kom også på plass. Nå kunne det aller meste gjøres i eget hus.

1997: I 1997 tok vi det store steget og byttet ut de 2 Roland trykkmaskinene med en Komori 428. 4-fargemaskin i format 52×72.

2002: Var året for å se fremover. Vi trengte nye krefter for å utvikle Industritrykkeriet. Det ble etablert et nytt firma: It Grafisk AS. Espen Enger kom inn på eiersiden og vi var nå 3 partnere som driftet det nye selskapet videre. It Grafisk AS overtok alle driftsmidlene og videreførte Industritrykkeriet.

2006: Vi starter Grønt Lys Digital. Det ble investert i en Xerox 8000 samt en del lettere ferdiggjøringsutstyr for å håndtere det vi produserte på digitaltrykksmaskinen.

2008: S Trykk AS ble kjøpt opp. Med på kjøpet fulgte mye produksjon for Ernst & Young som har fulgt oss siden og vi investerte også i en storformat printer.

2009: Det var tid for å se på nye lokaler. Lokalene i Tevlingveien 2 passet ikke lenger til driften og vi flyttet til Risløkkveien 2 på Økern. Komori 428 ble byttet ut med en 8-farger Komori LS-829 P. Vi fikk på plass en avansert samlestifter fra Horizon og en ny Screen platesetter kom også i hus.

2010: Grønt Lys Digital ble nå innlemmet i It Grafisk AS

2011: Miniputt ble kjøpt og vi ansatte Ole Anders Lund, som bidro til at vi fikk all produksjon for Cegedim i hus.

2013: Vi måtte ut av lokalene i Risløkkveien fordi leieavtalen gikk mot opphør. Valget falt på de tidligere lokalene til Dagblad-Trykk like over grensa til Lørenskog. Etter en del ombygging og tilrettelegging ble den tidligere pakkeriavdelingen til Dagbladet vårt nye tilholdssted.

2014: Lasse Lauritsen pensjonerer seg og slutter i bedriften

2016: Henning Rogne starter og tar over som daglig leder i IT Grafisk, eierkonstellasjonen endres, og det er nå Espen Enger, Henning Rogne og Ronny Neskvern som eier 100% av selskapet. Markedet så vel som kundenes behov er i stor endring, vi gjør tunge innvesteringer for å posisjonere oss for en mere digital produksjon. 2 nye storformat printere fra HP kommer på plass, samt Fotoba skjæreløsning. Vi bygger om Komori 8 farger til LED UV som er det siste innen offset teknologi, med tørre trykksaker rett ut på gulvet for direkte levering eller videreforedling. Vi satser videre på digitaltrykk og setter inn en Ricoh 9100, samt en del ferdiggjøringsutstyr.

2017: Tom Sahlén går av med pensjon og Kjetil Lindqvist tar over som produksjonssjef.

2018: Vi markerer 100 års grafisk historie.

2019: Igjen så investerer IT Grafisk for å posisjonere seg for fremtiden, enda en Ricoh 9210 Digitalpresse blir installert og kapasiteten dobles, på digitaltrykk.
I tillegg så satser vi videre på storformat, og tar steget opp på virkelig stort format og setter inn en Agfa Anapurna H3200i Led, samt et Zund skjærebord. Da er vi i stand til å produsere alt i eget hus.

2022: Tastetrykk Grafisk Kommunikasjon AS blir en del av IT Grafisk fra 3. januar 2022. Alle ansatte er med videre, og målet er å kunne tilby Tastetrykk sine kunder enda flere tjenester i tiden fremover. Samtidig styrker IT Grafisk sin kompetanse og mannskap.